Política de privacitat

La Via Ecològica, S.L. és una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, i la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància , pel que volem mitjançant la present Política de privacitat i protecció de dades personals, informar-te de com recollim i com tractem o fem servir aquestes dades.

En aquesta política de privacitat i protecció de dades personals s’estableixen les bases sobre les que La Via Ecològica, S.L., amb domicili en Avda. Prat de la Riba 45 Baixos – Cp. 43201 Reus (Tarragona), tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a La Via Ecològica, SL, el qual serà responsable de les seves dades (Responsable de l’Tractament de les Dades), ia través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, correu electrònic, etc.).

A QUÈ ENS COMPROMETEM

 • A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-los de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l’accés no autoritzat i l’ús indegut dels mateixos.
 • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment ..
 • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.
 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionats.

QUÈ DADES PERSONALS UTILITZEM

QUÈ DADES PERSONALS UTILITZEM

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari
 • Subscripció a newsletters
 • Treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament d’el currículum

Depenent de la finalitat per a la qual s’aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries.

És important que l’usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment que els facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i utilitzem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat per les vies oportunes sent el consentiment de l’interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari, a l’aportar les dades requerides en els formularis és l’únic responsable de la veracitat de les dades remeses, garantint i responent de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

QUÈ DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

Un cop aportats les dades personals tindrà dret a:

 • consultar qualsevol dubte i al fet que se li informe de com fem servir les dades i a obtenir ACCÉS als mateixos.
 • que es RECTIFIQUIo esborri la seva informació o a imposar LIMITACIONSen el tractament de la mateixa.
 • CANCEL·LACIÓde les dades.
 • OPOSARa el tractament de les seves dades.
 • PORTABILITATde les dades.

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit a La Via Ecològica, S.L., en Avda. Prat de la Riba 45 Baixos – Cp. 43201 Reus (Tarragona), o mitjançant l’adreça de correu electrònic: anton@viulecologic.cat.

A més, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable .:

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació de el servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de forma segura.

QUÈ DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.