Avís Legal LSSI-CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat La Via Ecològica, S.L. l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: La Via Ecològica, S.L.

NIF: B55575559

Domicili social: Avda. Prat de la Riba 45 Baixos – Cp. 43201 Reus (Tarragona)

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que puguin ser d’obligat compliment.

US DEL PORTAL

El lloc web facilita l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a La Via Ecològica, S.L. o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que La Via Ecològica, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per:

  • (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
  • (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o de la vulneració dels drets humans
  • (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de La Via Ecològica, S.L., dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la informàtica virus informàtics o qual qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • (IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. La Via Ecològica, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, La Via Ecològica, S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Via Ecològica, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa (per exemple, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament , accés i ús, etc.)..

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic. , sense l’autorització de La Via Ecològica, S.L.. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de La Via Ecològica, S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de La Via Ecològica, S.L..

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Via Ecològica, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a tall d’exemple: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

La Via Ecològica, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests siguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que el lloc web disposi d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, La Via Ecològica, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas La Via Ecològica, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

La Via Ecològica, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de previ avís, a petició pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERIALIDADES

La Via Ecològica, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per llei.

MODIFICACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS I DURADA

La Via Ecològica, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions es basarà en la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre La Via Ecològica, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat indicats anteriorment.